Hent Sprækker for fornyelse еPub Klaus Majgaard e-bog Læs online FB2

I en del år har New Public Management været mål for kritik. Men hvor er alternativerne? I denne antologi giver 17 praktikere og forskere deres bud på nybrud i debatten om offentlig styring og ledelse. Bagtæppet er 00’ernes styringsdebat. Strukturreformen udmøntede nye forestillinger om at skabe mere bæredygtige enheder i den offentlige sektor. Kvalitetsreformen satte kerneydelse, værdikæder og frontmedarbejdere på dagsordenen. Og finanskrisen skærpede blikket for knaphed og økonomisering. Men hvad var det for en styring og ledelse, som voksede op i kølvandet på disse forandringer? Og hvilke muligheder åbner sig i dag?Antologiens bidrag samler sig i fire hovedpunkter: Den opstiller diagnoser, som stiller skarpt på udfordringerne og barriererne i den aktuelle udvikling af offentlig ledelse og styring. Den udformer kategoriseringer af forskellige tilgange og strømninger. Den analyserer kvaliteter i styringsdialogen mellem de forskellige niveauer af den offentlige sektor. Og endelig anviser den eksperimentelle strategier for, hvordan vi kan udvikle styring og ledelse fremover.De enkelte bidrag er blevet til som en diskussion og perspektivering af forskningsprogrammet SLIP (Strategic Leadership Research in the Public Sector), som blev sat i gang i 2010 og fik hjemsted på CBS.Antologien giver ingen enkle løsninger eller designmæssige fix. Derimod giver den læseren en række redskaber til at læse mulighederne og åbningerne i det styringsmæssige landskab. Antologien henvender sig både til den reflekterende praktiker og den engagerede forsker.IndholdsoversigtForordIndledning – af Programledelsen for SLIPKapitel 1. Ledelse efter struktur- og kvalitetsreformen – af Mogens HegnsvadKapitel 2. Når statens styringsrationaler møder professionernes behov for faglig autonomi. Alternative strategier for mobilisering og udvikling af nye mulighedsrum i spændingsfeltet mellem statens forvaltning og professionernes behov for kreativ udfoldelse – af Preben MelanderKapitel 3. Ledelsesdiskursens flerstemmighed og paradoks siden 2000 – af Poula HelthKapitel 4. Forvaltning er forvaltning - og forvaltningsforskning er forskning – and never the twain shall meet! – af Christian S. NissenKapitel 5. Polyfont lederskab – fra monofoniens kontrol til polyfoniens coping – af Betina Wolfgang RennisonKapitel 6. Organisationsdesign. En praksisteoretisk reorientering – af Leon LerborgKapitel 7. På vej mod et nyt sprog for offentlig værdiskabelse – af Klaus MajgaardKapitel 8. På vej fra refleksiv selvledelse til responsiv medledelse? – af Eva PallesenKapitel 9. Der er da ingen, der implementerer strategier. Om oversættelsen af strategier – af Søren Obed MadsenKapitel 10. Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? – af Lotte Bøgh Andersen & Christian Bøtcher JacobsenKapitel 11. Børnehaveledelsens brudte broer. Dilemmaer og muligheder i den offentlige styringsdialog fra et anerkendelsesteoretisk standpunkt – af Simon Laumann JørgensenKapitel 12. Brugerinddragelse i Styringsinnovation: Om Styringslaboratorier og Udfordringsretten – af Rasmus Koss HartmannKapitel 13. Hverdagens innovationer: Den praksisnære ledelse og velfærdsinnovation – af Henrik W. BendixKapitel 14. (Styrings-)laboratorier – af Peter Wiborg Astrup & Henrik W. BendixKapitel 15. Striden om problemet i innovation – af Karen IngerslevKapitel 16. En emergerende lederuddannelse: Eksperimenter med det mikroskopiske og det vage og en serie af selv-genererende og formskiftende begivenheder – af Christa Breum AmhøjKapitel 17. Lederskabelse og praksisnær kompetenceudvikling – af Poula HelthKapitel 18. Eksperimentarier og laboratorier som åbne, grænseoverskridende og refleksive rum til lederskabelse - af Preben MelanderOm forfatterne

  • Navn: Sprækker for fornyelse
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Klaus Majgaard
  • Sprog: Dansk